Skip to main content
Play the National Lottery

Achosion Da’r Loteri Genedlaethol

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £39 biliwn wedi cael ei godi ar gyfer achosion da led led y DU

Know a project worthy of recognition? Nominations are open for The 25th Birthday National Lottery Awards!

Enwebu prosiect